Câu hỏi xác nhận

Dịch vụ chỉ cung cấp cho người Việt, bạn vui lòng trả lời những câu hỏi sau:

quan dao Hoang Sa, Truong Sa cua nuoc nao?
Thu do VN
quoc ca VN